Divadelní soubor Refektář v letech 1987-1992


Ota Smrček a Marcela Efmertová

Divadelní soubor Refektář byl založen 29. ledna 1987 jako zájmově umělecký kroužek při odborové organizaci Ústavu československých a světových dějin ČSAV, který sídlil v Praze v Emauzském klášteře (Na Slovanech), a jeho členy se stali především pracovníci akademických pracovišť. Soubor svá první představení sehrál v refektáři kláštera, a proto se nazýval zpočátku "Divadlo v refektáři", později pak "Refektář".

Iniciátory založení souboru a jeho prvními vedoucími byli Ota Smrček a Marcela Efmertová.

První nastudované představení "Hra o sudu aneb O tom lidském hemžení" od Františka Fýra mělo úspěšnou dvojpremiéru 30. března 1988 v refektáři Emauzského kláštera. Dalším představením byla aktovka Alexandra Vampilova "Úspěch" (premiéra 2. února 1989), kterou soubor mimo jiné sehrál i na přehlídce "Chotěbořské babí léto" na nádvoří chotěbořského zámku.

Pavel Škorpil nám dudá na malé oslavě v souboru... ... a Markéta, Honza a Jirka to rozličně vychutnávají

Převratné události sklonku roku 1989 odvedly zájem většiny členů souboru od hraní divadla, nicméně i v malém obsazení pokračoval soubor v práci a nastudoval jako jarmareční divadlo „Komedii strašlivou o Dočekalově koni“ (od Františka Fýra), se kterou vystoupil na Pražské divadelní pouti na Kampě v 24. června a 1. července 1990 a v srpnu téhož roku i na divadelní pouti v rámci Jiráskova Hronova v parku Mistra Aloise Jiráska (na pódiu letního kina).

Na přelomu let 1990 a 1991 byl restituován Emauzský klášter, a soubor proto na sklonku roku 1991 přešel pod odborovou organizaci Ústavu teorie a historie vědy AV ČR, který sídlil v Jilské ulici. V této době připravil představení z aktovek Arkadije Averčenka "Trigonometrie lásky" (premiéra 6. března 1991), se kterou se zúčastnil 5. dubna 1991 pražské přehlídky amatérského divadla a s aktovkou "Lovec žen" z tohoto představení také přehlídky Plzeňská aktovka 23. listopadu 1991.

Poté soubor (stále se potýkající s nedostatečností členské základny) připravil s folkovou skupinou "ERGO" nové nastudování "Hry o sudu" (premiéra 25. června 1992 v Městské knihovně v Praze).

Nedostatek lidí nebyl jen problémem souboru Refektář, proto vznikla na půdě Amatérské divadelní asociace myšlenka spolupráce několika pražských souborů v rámci Studia ADA. Tak vzniklo za účasti členů souborů Máj, Refektář, Esence, Klakson a Na baterky představení z díla A. P. Čechova "Ech, dobře se žije na Rusi" (premiéra 27. února 1993 v Žižkovském divadle TGM); pro toto představení připravil Refektář aktovky „Diplomat“ a „Řád“ a podílel se i na aktovkách „Námluvy“, "Chirurgie" a „Bankovní jubileum“.

Na přelomu let 1992–1993 navázali zbylí členové souboru kontakt s TJ Sokol Jinonice a v roce 1993 se stali jeho členy a začali pracovat jako sokolský divadelní soubor.