Historie sokolského divadla v Jinonicích


Léta 1908–1941

Za počátek sokolského divadla v Jinonicích je možno považovat rok 1908, kdy se Dramatický kroužek v Jinonicích přihlásil neformálně k sokolskému hnutí tím, že předal Sokolu Jinonice výtěžek tří svých divadelních představení do fondu na postavení sokolovny. V tom pokračoval i v dalších letech a v roce 1919 pak vstoupil do Sokola Jinonice s celou svou hotovostí i divadelním inventářem. V témž roce bylo sehráno 6 divadelních představení, v roce 1920 pak 9, v dalším roce 13 a v r. 1922 11 představení, a to 8 her českých autorů a 3 hry překladové. V tomto roce Sokol Jinonice oslavoval 25 let svého trvání a při této příležitosti byla 27. srpna 1922 sehrána komedie Jaroslava Vrchlického "Noc na Karlštejně". V tomto roce hráli divadlo také sokolští žáci...

Neúplné záznamy nám nedovolují sledovat krok za krokem činnost jinonických sokolských ochotníků, další zprávy máme až z roku 1935, kdy bylo sehráno 6 divadelních představení.

V roce 1936 sehráli 5. dubna sokolské děti v režii Frant. Šimáčka "Zlatovlásku", 25. dubna pak dorostenci a dorostenky v rámci Veselého večera aktovku "U tří rarášků". Celkem v tomto roce byla sehrána 3 divadelní představení a připraven silvestrovský večer. Jinoničtí diváci měli také možnost dvakrát shlédnout představení souboru profesora Skupy.

V roce 1937 hráli divadlo – nepočítáme-li silvestrovský program režírovaný br. Čurdou – jen sokolští žáci, a to vlastní adaptaci pohádky "Vlk a Karkulka". V dalších letech bolí žaludek". Dramatický odbor v té době činnost nevyvíjel a od Velikonoc v roce 1941 už ani vyvíjet nemohl, neboť v dubnu byla činnost Sokola přerušena a majetek Sokola Jinonice předán tzv. Kuratoriu pro výchovu mládeže.

Léta 1945–1949

Činnost Sokola byla zastavena do 5. 5. 1945. Divadlo v Sokole Jinonice, jemuž za války bylo zničeno jeviště a téměř úplně zničen i divadelní inventář, se probudilo k životu v roce 1946, kdy v květnu bylo sehráno sokolskými dětmi představení péčí sester Mottlové, Šílové a Vodičkové. V září dramatický odbor přispěl k programu staročeské pouti. Tehdy byla vůdčí osobností dramatického odboru Blažena Šílová, která s dětmi režijně připravila pohádku "Jezinky". V prosinci 1947 nacvičil a 25. a 26. prosince 1947 s dětmi sehrál na velkém jevišti pohádku "Stříbrný pavouk" Karel Kašpar, režisér loutkářského odboru. Ten také za pomoci br. Kašpara mladšího připravil silvestrovský program, jímž byla obnovena činnost dramatického odboru, který 4. února 1948 začal nacvičovat "Noc na Karlštejně".

7. března 1948 bylo na počest narozenin T.G. Masaryka dětmi sehráno představení "O princezna Svobodě" s výpravou br. Kašpara a v režii B. Šílové, která v té době začala dávat dohromady divadelní soubor z dorostu. V té době již se začaly projevovat i v ochotnickém divadle důsledky února 1948. Premiéra "Noci na Karlštejně" byla z 25. dubna odsunuta na podzim. Náhradou bylo hostování ochotníků ze Sokola Smíchov I s "Paní mincmistrovou", k níž br. Kašpar udělal výpravu. (2 představení 21. března 1948).

28. dubna museli vstoupit do Sokola Jinonice členové DTJ a současně také spolek Mladých herců. V říjnu 1948 byly zahájeny čistky v členské základně. V té době obnovený divadelní odbor vedený br. Neckářem začal nacvičovat hru "Advokátka Věra", jejíž premiéra byla naplánována na 5. a 6. února 1949. V lednu však br. Šimáček připomíná, že je nutno sestaviti dramatický odbor. 2. března se Sokol Jinonice sloučil (na příkaz) se Sokolem TJ Šverma (Motorlet). Tehdy je jako zástupce dramatického odboru uváděn Josef Svoboda.

Na 11. září 1949 naplánoval dramatický odbor sehrání Kutnohorských havířů ke Dni horníků. Zda k sehrání avizovaných představení došlo, už dostupné prameny neuvádějí. Sokolské divadlo v Jinonicích se pak odmlčelo na dobu 43 let.